100%

Uptime Guarantee

جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید

TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 48000.00تومان 48000.00تومان 48000.00تومان
.net 1 48000.00تومان 48000.00تومان 48000.00تومان
.org 1 54000.00تومان 54000.00تومان 54000.00تومان
.info 1 54000.00تومان 54000.00تومان 54000.00تومان
.ir 1 7000.00تومان 7000.00تومان 7000.00تومان
.biz 1 54000.00تومان 54000.00تومان 54000.00تومان
.ws 1 41000.00تومان 41000.00تومان 41000.00تومان
.in 1 40500.00تومان 40500.00تومان 40500.00تومان
.us 1 41500.00تومان 41500.00تومان 41500.00تومان
.co 1 119000.00تومان 119000.00تومان 119000.00تومان
.pro 1 50500.00تومان 50500.00تومان 50500.00تومان
.ac.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.co.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.net.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.org.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.ach.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان


Powered by WHMCompleteSolution