100%

Uptime Guarantee

جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید

TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 88000.00تومان 88000.00تومان 88000.00تومان
.net 1 108000.00تومان 108000.00تومان 108000.00تومان
.org 1 108000.00تومان 108000.00تومان 108000.00تومان
.info 1 54000.00تومان 54000.00تومان 54000.00تومان
.ir 1 7000.00تومان 7000.00تومان 7000.00تومان
.biz 1 54000.00تومان 54000.00تومان 54000.00تومان
.ws 1 41000.00تومان 41000.00تومان 41000.00تومان
.in 1 40500.00تومان 40500.00تومان 40500.00تومان
.us 1 41500.00تومان 41500.00تومان 41500.00تومان
.co 1 119000.00تومان 119000.00تومان 119000.00تومان
.pro 1 50500.00تومان 50500.00تومان 50500.00تومان
.ac.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.co.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.net.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.org.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.ach.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان


Powered by WHMCompleteSolution