100%

Uptime Guarantee

جستجوی ساده دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

قسمت جستجوی دسته جمعی دامنه به شما اجازه می دهد که بیش از نام 20 دامنه را یکجا جستجو نمایید. دامنه ها را هر کدام در یک خط در زیر وارد کنید - لطفا www. و یا http:// را در اول وارد نکنید


لطفاحروف درون تصویر را وارد کنید

TLD یکساله ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 36500.00تومان 36500.00تومان 36500.00تومان
.net 1 36500.00تومان 36500.00تومان 36500.00تومان
.org 1 36500.00تومان 36500.00تومان 36500.00تومان
.info 1 36500.00تومان 36500.00تومان 36500.00تومان
.ir 1 7000.00تومان 7000.00تومان 7000.00تومان
.biz 1 39500.00تومان 39500.00تومان 39500.00تومان
.ws 1 70000.00تومان 38500.00تومان 38500.00تومان
.in 1 40500.00تومان 40500.00تومان 40500.00تومان
.us 1 41500.00تومان 41500.00تومان 41500.00تومان
.co 1 100000.00تومان 100000.00تومان 100000.00تومان
.pro 1 50500.00تومان 50500.00تومان 50500.00تومان
.ac.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.co.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.net.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.org.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان
.ach.ir 1 6000.00تومان 6000.00تومان 6000.00تومان


Powered by WHMCompleteSolution