دامنه اضافی، قابلیتی است که به شما این امکان را میدهد که همزمان چندین وب سایت را بر روی سرویس میزبانی خود راه اندازی و نگهداری کنید.
این مقاله شما را در ایجاد یک دامنه اضافی (Addon Domain) راهنمایی میکند.


1. ابتدا به وسیله اطلاعاتی که هنگام خرید به ایمیل شما ارسال شده است وارد cPanel شوید.
2. به قسمت Domains رفته و بر روی Addon Domains کلیک کنید. (مطابق شکل زیر)

3. فرمها را پر کنید. (مطابق شکل زیر)New Domain Name : نام دامنه و یا زیر دامنه
Subdomain/Ftp Username : نام کاربری
Document Root : مسیر اصلی نگهداری فایلهای دامنه
Password : رمز عبور
* برای ایجاد یک رمز عبور قدرتمند، میتوانید روی دکمه Password Generator کلیک کرده و یک رمز عبور با طول و ترکیب دلخواه خود بسازید.


4. در انتها روی دکمه Add Domain کلیک کنید.