نمونه کارها


 طراحی سایت شرکت آرایه طب سپاهان

شرکت آرایه طب سپاهان

سایت مربوط به شرکت تجهیزات پزشکی آرایه طب سپاهان می باشد ، رایان پرتو افتخار همکاری با این واحد از سال 86 را دارد و این سایت نیز در سال 1392 با سیستم پدیده طراحی مجدد شده است.

ورود به سایت
  • موارد استفاده شده :

    • PHP
    • MySQL
    • AJAX
    • JQuery
    • JavaScript
    • CSS3
    • HTML