هزینه ارتقا هاستبراي ارتقاء (Upgrade) سرويس میزبانی وب ( هاست ) خود چه هزينه اي بايد بپردازم ؟
- ما به التفاوت هزینه روزهای استفاده شده تا هزینه سرويس بالاتر قابل پرداخت مي باشد .

  • Email, SSL
  • 1 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

Related Articles

پهنای باند

پهنای باند چیست؟ پهنای باند عبارت است از مقدار اطلاعات عبور داده شده از کانال ارتباطی داده شده...

پرسش و پاسخ ویژه

محل سرورهاي رایان تک کجاست؟ هتنزر المان