هزینه ارتقا هاستبراي ارتقاء (Upgrade) سرويس میزبانی وب ( هاست ) خود چه هزينه اي بايد بپردازم ؟
- ما به التفاوت هزینه روزهای استفاده شده تا هزینه سرويس بالاتر قابل پرداخت مي باشد .

  • Email, SSL
  • 1 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

Related Articles

پرسش و پاسخ ویژه

محل سرورهاي رایان تک کجاست؟ هتنزر المان

پهنای باند

پهنای باند چیست؟ پهنای باند عبارت است از مقدار اطلاعات عبور داده شده از کانال ارتباطی داده شده...