ایجاد پست الکترونیک

براي ورود به قسمت مربوط به تنظيمات پست الكترونيك روي آيكن كليك كنيد و سپس در پنجره باز شده كارهاي زير را مي توانيد انجام دهيد

براي ايجاد ايميل روي گزينه Add/remove Accounts كليك نماييد و سپس در پنجره باز شده كه شامل آدرس ايميل هاي قبلي شما به همراه امكان تغيير رمز عبور و حذف آنها وجود دارد ، روي گزينه Add Accounts کنيدl

و در پايان همانند تصوير زير مشخصات ايميل خود را در فيلد هاي مربوطه وارد نماييد :

  • Email, SSL
  • 5 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟