معانی پسوند های دامنه

. com
مخفف commercial می باشد. امكان ثبت آن برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی امكان پذیر است. این پسوند از یك سال تا ده سال ثبت می شود.
2. net
مخفف network می باشد. بیشتر برای سایتهایی كه در زمینه شبكه فعالیت دارند كاربرد دارد. گرچه ممكن است هر فردی از این پسوند استفاده كند. این پسوند از یك سال تا ده سال ثبت می شود.
3. org
مخفف organization می باشد. معمولا برای ارگانها و سازمانها استفاده میشود. این پسوند از یك سال تا ده سال ثبت می شود.
4. biz
این پسوند بیشتر برای كارهای تجاری و بازرگانی استفاده می شود.
5. info
مخفف Information می باشد. پسوندinfo . معمولا جهت سایتهای اطلاع رسانی و عمومی استفاده می شود. این پسوند از یك سال تا ده سال ثبت میشود.
6. name
تمامی افراد قادر به ثبت آن می باشند. بیشتر جهت اینكه مدیر سایت اسم و فامیل خود را در دامنه قرار داده باشد استفاده می شود كه معمولا به شكل firstname@lastname.name و یا lastname@firstname.name و یا به شكل www.firstname.lastname.name استفاده می شود. از یك سال تا ده سال ثبت می شود.
7. us
مربوط به كشور آمریكا است كه مخفف United State می باشد.
8. ws
مربوط به كشور Western Samoa است(یك جزیره در جنوب اقیانوس آرام). بیشتر به عنوان مخفف WebSite شناخته می شود كه بیشتر برای سایتهای شخصی استفاده می شود.
9. tv
مربوط به كشور Tuvalu است (جزیره Tuvalu بین هاوایی و استرالیا قرار دارد). به عنوان مخفف Television و بیشتر برای شبكه های تلویزیونی استفاده می شود.
10. cc
مربوط به كشور Cocos است (جزیره Cocos در اقیانوس هند قرار دارد).
11. ir
مختص كشور ایران است. حرفهای ir برگرفته از كلمه iran است. این پسوند و زیر مجموعه های آن فقط یك ساله و پنج ساله ثبت می شود . ثبت دامنهir برای تمامی افراد آزاد است.
12. ac.ir
جهت دانشگاهها و موسسات عالی استفاده می شود. جهت ثبت این دامنه، مدارك و اسناد مربوط به موسسه مورد نیاز است.
13. co.ir
جهت شركت های كوچك و بزرگ استفاده می شود. ثبت این دامنه مستلزم ارائه اساسنامه شركت و مدارك شركتی است.
14. gov.ir
جهت سازمانها و ارگانهای دولتی استفاده می شود. ثبت این دامنه فقط برای سازمانها و ارگانها امكان پذیر خواهد بود.
15. id.ir
این پسوند ویژه اشخاص حقیقی است. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام یا نام خانوادگی کامل و یا مطابق با هردو باشد.
16. sch.ir
این پسوند برای مدارس و موسسات آموزشی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش است . نام درخواستی باید مطابق با نام ثبتی مدرسه یا موسسه و یا مخفف دقیق آن باشد.
17. net.ir
برای موسساتی که مجوز رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مانند مجوز ISP دارند. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام رسمی ذکر شده در مجوز باشد.

  • Email, SSL
  • 2 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

Related Articles

نام مناسب برای دامنه

چگونه یک نام مناسب برای دامنه خود انتخاب کنم؟ راهنمای انتخاب نام دامنه : انتخاب یك نام...

ده باور اشتباه درباره نام دامنه وب سایت

۱- تمام دامنه های خوب گرفته شده اند طبق آخرین گزارش VeriSign در مورد صنغت دامنه، بیش از ۸۰...

مالکیت معنوی دامنه ثبت شده

در صورتی که شرکت ثبت کننده دامنه، برای شما یک پانل ایجاد کرده باشد و دامنه را به نام شما ثبت...

دامنه ها را تا چند سال میتوان ثبت کرد؟

دامنه های ir. را می توانید برای یکسال یا 5 سال و سایر دامنه ها را می توانید برای 1 تا 5 سال ثبت و...