مقالات

 سرور مجازی

سرویس های سرور مجازی شرکت با سیستم VMWare در دو حالت VPS و Semi Dedicated مجازی سازی شده اند....