جهت بلاک کردن (مسدود کردن) یک آی پی در سی پنل طبق این راهنما عمل کنید:


1. از قسمت Security بر روی IP Deny Manager کلیک کنید.
2. IP یا رنج (IP Range) ای که میخواهید مسدود شود را در کادر وارد کرده و دکمه Add را فشار دهید.*
IPهایی که میخواهید بلاک کنید باید به یکی از صورتهای زیر باشند: