ریسلر ( نمایندگی فروش هاست )

ریسلر ( نمایندگی فروش هاست )

بسته 2 گیگ ریسلر

 • 2 گیگ فضا
 • 100 گیگ پهنای باند
 • DNS اختصاصی
 • cPanel/WHM
 • 11.000 تومان ماهیانه
 • 110.000 تومانسالیانه
 •   سفارش

بسته 5 گیگ ریسلر

 • 5 گیگ فضا
 • 250 گیگ پهنای باند
 • DNS اختصاصی
 • cPanel/WHM
 • 23.000 تومان ماهیانه
 • 230.000 تومانسالیانه
 •   سفارش

بسته 10 گیگ ریسلر

 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DNS اختصاصی
 • cPanel/WHM
 • 34.000 تومان ماهیانه
 • 340.000 تومانسالیانه
 •   سفارش

بسته 30 گیگ ریسلر

 • 30 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • DNS اختصاصی
 • cPanel/WHM
 • 53.000 تومان ماهیانه
 • 530.000 تومانسالیانه
 •   سفارش