تعرفه پرتال عمومی

تعرفه پرتال عمومی

پرتال عمومی مدیریت سایت بسته C

 •   پنل مدیریت فارسی
 •   امکان افزودن ماژول اختصاصی
 •   نصب یک قالب رایگان دلخواه ندارد
 •   نصب یک ماژول رایگان دلخواه ندارد
 •   سیستم مدیریت کاربران معمولی
 •   سیستم گالری تصاویر معمولی
 •   سیستم مدیریت اخبار معمولی
 •   سیستم مدیریت صفحات معمولی
 •   سیستم مدیریت تماس با ما معمولی
 •   500 مگابایت هاست رایگان
 •   دامنه رایگان ندارد
 •   ثبت رایگان در موتورهای جست و جو ندارد
 •   پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه ندارد
 •   قیمت 560.000 تومان
 •   سفارش

پرتال عمومی مدیریت سایت بسته B

 •   پنل مدیریت فارسی
 •   امکان افزودن ماژول اختصاصی
 •   نصب یک قالب رایگان دلخواه دارد
 •   نصب یک ماژول رایگان دلخواه ندارد
 •   سیستم مدیریت کاربران معمولی
 •   سیستم گالری تصاویر معمولی
 •   سیستم مدیریت اخبار معمولی
 •   سیستم مدیریت صفحات معمولی
 •   سیستم مدیریت تماس با ما معمولی
 •   1000 مگابایت هاست رایگان
 •   دامنه رایگان ندارد
 •   ثبت رایگان در موتورهای جست و جو دارد
 •   پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه ندارد
 •   قیمت 870.000 تومان
 •   سفارش