تعرفه سامانه فروش بلیت کنسرت

تعرفه سامانه فروش بلیت کنسرت

سامانه فروش بلیت کنسرت معمولی

 •   پنل مدیریت فارسی
 •   امکان افزودن ماژول اختصاصی
 •   بروز شدن هسته نرم افزار
 •   امکانات عمومی یک وب سایت
 •   بروز شدن امکانات سایت ندارد
 •   امکان تعریف سالن دارد
 •   امکان تعریف صندلی دارد
 •   امکان تعریف اجرا دارد
 •   امکان تعریف سانس دارد
 •   امکان تغییر وضعیت صندلی ها دارد
 •   ارائه بلیت به همراه بارکد دارد
 •   ارائه بلیت به صورت PDF دارد
 •   انتخاب صندلی توسط کاربر دارد
 •   ارسال پیامک به کاربر پس از خرید
 •   ارسال ایمیل و پیامک به کاربران ندارد
 •   امکان واریز وجه به دو حساب ندارد
 •   حسابداری آنلاین داخلی ندارد
 •   ارائه گزارشات مالی ندارد
 •   نمایش نمودارهای مختلف فروش و ... ندارد
 •   نرم افزار آفلاین چک بلیت ندارد
 •   تعریف کاربر فروشنده ندارد
 •   جست و جوی حرفه ای سفارشات دارد
 •   جست و جوی حرفه ای کاربران دارد
 •   2000 مگابایت هاست رایگان
 •   دامنه رایگان دارد
 •   ثبت رایگان در موتورهای جست و جو دارد
 •   پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه دارد
 •   قیمت 8.400.000 تومان
 •   سفارش
پیشنهاد شده

سامانه فروش بلیت کنسرت حرفه ای

 •   پنل مدیریت فارسی
 •   امکان افزودن ماژول اختصاصی
 •   بروز شدن هسته نرم افزار
 •   امکانات عمومی یک وب سایت
 •   بروز شدن امکانات سایت دارد
 •   امکان تعریف سالن دارد
 •   امکان تعریف صندلی دارد
 •   امکان تعریف اجرا دارد
 •   امکان تعریف سانس دارد
 •   امکان تغییر وضعیت صندلی ها دارد
 •   ارائه بلیت به همراه بارکد دارد
 •   ارائه بلیت به صورت PDF دارد
 •   انتخاب صندلی توسط کاربر دارد
 •   ارسال پیامک به کاربر پس از خرید
 •   ارسال ایمیل و پیامک به کاربران دارد
 •   امکان واریز وجه به دو حساب دارد
 •   حسابداری آنلاین داخلی ندارد
 •   ارائه گزارشات مالی ندارد
 •   نمایش نمودارهای مختلف فروش و ... دارد
 •   نرم افزار آفلاین چک بلیت دارد
 •   تعریف کاربر فروشنده ندارد
 •   جست و جوی حرفه ای سفارشات دارد
 •   جست و جوی حرفه ای کاربران دارد
 •   5000 مگابایت هاست رایگان
 •   دامنه رایگان دارد
 •   ثبت رایگان در موتورهای جست و جو دارد
 •   پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه دارد
 •   قیمت 13.600.000 تومان
 •   سفارش