نمونه کارها


 طراحی سایت صنایع سنگ تک تا

صنایع سنگ تک تا

سایت مربوط به صنایع سنگ تک تا می باشد ، رایان پرتو افتخار همکاری با این واحد از سال 86 را دارد و این سایت نیز در سال 1393 با سیستم شارپ طراحی مجدد شده است.

ورود به سایت
 • موارد استفاده شده :

  • PHP
  • MySQL
  • AJAX
  • JQuery
  • JavaScript
  • CSS3
  • HTML