قوانین نام گذاری دامنه

1- در انتخاب نام فقط میتوانید از حروف, اعداد و خط تیره استفاده كنید.
2- نام انتخابی نمی تواند از 3 كاراكتر کمتر باشد و همچنین نمی تواند با خط تیره شروع شده یا پایان پذیرد.
3- در انتخاب حروف نمی توان از كاراكتر Space استفاده نمود و در انتخاب نام تفاوتی میان حروف كوچك و بزرگ وجود ندارد.
4- حداكثر تعداد حروف مجاز برای نامهایی با پسوند net , com , org شصت و هفت كاراكتر (67) و برای بقیه پسوندها بیست و دو (22) كاراكتر می باشد.

  • Email, SSL
  • 12 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

Related Articles

ده باور اشتباه درباره نام دامنه وب سایت

۱- تمام دامنه های خوب گرفته شده اند طبق آخرین گزارش VeriSign در مورد صنغت دامنه، بیش از ۸۰...

تغییر dns دامنه

تغییر DNS دامنه خودجهت تغییر DNS دامنه خود ، پس از ورود به کنترل پنل دامنه خود ، از منو بالا...

تعریف دامنه

» دامنه چیست؟ دامنه در حقیقت نام وب سایت شما می باشد که از دو قسمت نام و پسوند...