هاست لینوکس تجاری

H-1000-MB

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 100 گیگابایت
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل قدرتمند cPanel
هارد پر سرعت NVME

H-2000-MB

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند ماهیانه 200 گیگابایت
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل قدرتمند cPanel
هارد پر سرعت NVME

H-5000-MB

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل قدرتمند cPanel
هارد پر سرعت NVME

H-10000-MB

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل قدرتمند cPanel
هارد پر سرعت NVME

H-20000-MB

فضا 20000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل قدرتمند cPanel
هارد پر سرعت NVME

H-30000-MB

فضا 30000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
کنترل پنل قدرتمند cPanel
هارد پر سرعت NVME