ماژول های مربوط به سیستمهای رزرو هتل،نوبت دهی، فروش بلیط و ...

ارسال گزارشات به تلگرام - مخصوص رزرو هتل

این ماژول جهت ارسال گزارشات رزرو هتل و گزارشات دروازه پرداخت می باشد.

افزونه اسکیما برای سئو

این ماژول جهت افزودن پارامترهای اسکیما به بخش هتل ها و جاذبه های گردشگری می باشد که تاثیر زیادی در سئوی این دو بخش خواهد داشت.

ارسال گزارشات به تلگرام - مخصوص رزرو تور

این ماژول جهت ارسال گزارشات رزرو تور و گزارشات دروازه پرداخت می باشد.

ارسال گزارشات به تلگرام - مخصوص رزرو هتل-تور

این ماژول جهت ارسال گزارشات رزرو هتل-تور و گزارشات دروازه پرداخت می باشد.

ارسال گزارشات به تلگرام - مخصوص نوبت دهی

این ماژول جهت ارسال گزارشات رزرو نوبت و گزارشات دروازه پرداخت می باشد.

بهینه ساز پایگاه داده ( دیتابیس ) - مخصوص رزرو هتل

این ماژول برای بهینه کردن پایگاه داده می باشد، این ماژول با حذف اطلاعاتی که دیگر نیاز به آن نیست حجم پایگاه داده را کمتر و سرعت نرم افزار را افزایش خواهد داد.

بهینه ساز پایگاه داده ( دیتابیس ) - مخصوص رزرو تور

این ماژول برای بهینه کردن پایگاه داده می باشد، این ماژول با حذف اطلاعاتی که دیگر نیاز به آن نیست حجم پایگاه داده را کمتر و سرعت نرم افزار را افزایش خواهد داد.

بهینه ساز پایگاه داده ( دیتابیس ) - مخصوص رزرو هتل و تور

این ماژول برای بهینه کردن پایگاه داده می باشد، این ماژول با حذف اطلاعاتی که دیگر نیاز به آن نیست حجم پایگاه داده را کمتر و سرعت نرم افزار را افزایش خواهد داد.

بهینه ساز پایگاه داده ( دیتابیس ) - مخصوص نوبت دهی

این ماژول برای بهینه کردن پایگاه داده می باشد، این ماژول با حذف اطلاعاتی که دیگر نیاز به آن نیست حجم پایگاه داده را کمتر و سرعت نرم افزار را افزایش خواهد داد.

افزونه کپی کننده قیمت ها

این افزونه جهت کپی کردن قیمت اتاق های هتل ها برای سال جدید می باشد. با استفاده از این ماژول کلیه قیمت های اتاق هایی که در سال جاری وارد شده است برای سال بعد کپی می شود.

افزونه مدیریت تبلیغات رزرواسیون هتل

این ماژول جهت ارسال ایمیل تبلیغاتی به کاربرانی که به هر شکل از سایت شما هتل رزرو کرده اند می باشد.

افزونه مدیریت تبلیغات رزرواسیون تور

این ماژول جهت ارسال ایمیل تبلیغاتی به کاربرانی که به هر شکل از سایت شما تور رزرو کرده اند می باشد.